ورود به سیستم
ایمیل
رمز عبور
 
ثبت نام
 
سبد خرید
لیست کالا تعداد قیمت (ریال)
قیمت نهایی : (ریال)
تکمیل خرید خالی کردن سبد
سبد خرید خالی است

آلبازن 2.5%
Albazen 2.5percent

تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۱۱/۱۵
نام محصول :
Albazen 2.5percent

( آلبندازول)


شکل دارویی: سوسپانسون خوراکی

تركیب:
هر میلی لیتر حاوی 25 میلی گرم ماده موثره آلبندازول  می باشد.

‌موارد مصرف‌:
طیف اثر آن بر روی آلودگیهای کرمی حیوانات مختلف به شرح زیر است :
گوسفند و بز : نماتودهای لوله گوارش ( بالغ ، نابالغ و اشکال خفته ) : استرتاژیا، تریکوسترونژیلوس، همونکوس ، نماتودیروس ، شابرتیا و اوزوفاگوستومم
سستودهای لوله گوارش : مونیزیا ، هلیکومترا.
کرم های ریوی : دیکتیوکولوس  فیلاریا و پروتوسترونژیلوس
ترماتودهای کبدی : فاسیولا هپاتیکا ، فاسیولاژیگانیتکا ( دوز 20 میلی گرم به کیلوگرم دوبار به فاصله 15 روز بر ضد دیکروسلیوم دندریتیکوم نیز موثر است) .
گاو :نماتودهای لوله گوارش  ( بالغ ، نابالغ و اشکال خفته ): استرتاژیا ، همونکوس ، تریکوسترونژیلوس ، نماتودیروس ، کوپریا، بونوستومم ، استرونژیلوئیدس ، شابرتیا و اوزوفاگوستومم
کرم های ریوی : دیکتیوکولوس و یویپاروس
ترماتودهای کبد : فاسیولاهپاتیکا ، فاسیولاژیگانتیکا .
تک سمی ها:استرونگل بزرک ، استرونگل های کوچک ، پاراسکاریس اکوئوروم واکسییوریس اکویی
ضمنا آلبازن 5/2% کشنده تخم و نوزاد کرم های گرد و تخم فاسیولا می باشد.

مقدار و روش‌ مصرف‌:
توصیه می شود سوسپانسیون آلبازن 5/2 % با استفاده از دستگاه خوراندن داروهای آبکی ( Drenching Gun ) خورانده شود و پیش از استفاده ظرف حاوی دارو به خوبی تکان داده شود.

ضد نماتود: 5 میلی گرم به کیلوگرم وزن زنده دام ( 2 میلی لیتر آلبازن 5/2% برای هر 10 کیلوگرم وزن زنده دام).
ضد نماتود ، سستود و ترماتود : 5/7 میلی گرم به کیلوگرم وزن زنده دام (3 میلی لیتر آلبندازول 5/2% برای 10 کیلوگرم وزن زنده دام).

گاو:
ضد نماتود: 5/7 میلی گرم به کیلوگرم وزن زنده دام ( 5/7 میلی لیتر برای 25 کیلوگرم وزن زنده دام).
ضد نماتود،سستود و ترماتود : 10 میلی گرم به کیلوگرم برای هر کیلوگرم وزن زنده دام (10  میلی لیتر آلبندازول 5/2% برای هر 25 کیلوگرم وزن زنده دام).

نكات‌ قابل‌ توجه:‌
در حین مصرف از تماس دارو با پوست خودداری شود.

زمان‌ پرهيز از مصرف‌:
گوشت گاو: 14 روز
گوشت گوسفند: 10 روز
شیر: 72 ساعت

شرایط‌ نگهداری:‌
دور از نور ، در دمای اتاق (کمتر از 30 درجه)
دور از دسترس اطفال.

بسته‌بندی‌:
بطری های یک لیتری

محصولات مرتبط

میزان اهمیت
ایمیل
توضیحات
ارسال