ورود به سیستم
ایمیل
رمز عبور
 
ثبت نام
 
سبد خرید
لیست کالا تعداد قیمت (ریال)
قیمت نهایی : (ریال)
تکمیل خرید خالی کردن سبد
سبد خرید خالی است

فاسينيل‌ 5%
Fascinil

تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۱۱/۱۵
نام محصول :
Fascinil

(كلوزانتل‌ 5%)


شکل دارویی: سوسپانسیون خوراکی

تركیب:
هر ميلي‌ليتر حاوي‌ ‌50 ميلي‌گرم‌ كلوزانتل‌ مي‌باشد.

موارد مصرف‌:
كلوزانتل‌ براي‌ درمان‌ و كنترل‌آلودگي‌هاي‌ کرمی‌ ناشي‌ از ترماتودها نظير فاسيولاهپاتيكاو فاسيولاژيگانتيكا و نيز آلودگي‌هاي‌کرمی ناشي‌ از نماتودهای خونخوار نظير همونكوس‌ كنتورتوس‌، همونكوس‌ پلاسئي‌، گونه‌هاي‌ بونوستومم‌ و اوزوفاگوستومم‌ استفاده‌ مي‌شود. اين‌ دارو همچنين‌ بر روي‌ لارو برخي‌ ازبندپايان‌ انگلي‌ نظير هيپودرمابوويس، هيپودرمالينه آتوم‌ ، استروس‌اوويس‌ و لوسيلياكوپرينا مؤثر است‌.

موارد منع‌ مصرف‌:
از مصرف‌ تركيبات‌ حاوي‌ كلر(حشره‌كش‌ها) به‌طور هم‌زمان‌ با اين‌ دارو خودداري‌ شود.

مقدار و روش‌ مصرف‌:  قبل‌ از هر بار مصرف‌، بطري‌ را به‌ خوبي‌تكان‌ دهيد. سوسپانسيون‌ كلوزانتل‌ ازراه‌ خوراكي‌ به‌وسيله‌ مايع‌خوران‌Drenching Gun) ) تجويز مي‌شود:
 

گوسفند و بز:
الف‌) 10 ميلي‌گرم‌ براي‌ هر كيلوگرم‌ وزن زنده‌ حيوان‌ (1ميلي‌ليتر براي‌ هر 5 كيلوگرم‌ وزن زنده‌) جهت‌ از بين‌ بردن ‌فاسيولا هپاتيكا، فاسيولا ژيگانتيكا ، شابرتيا اووينا  و اوزوفاگوستومم‌ كلمبيانوم .
ب‌) 5 ميلي‌گرم‌ براي‌ هر كيلوگرم‌ وزن زنده‌ حيوان‌ (1 ميلي‌ليتربراي‌ هر 10 كيلوگرم‌ وزن زنده‌) جهت‌ از بين‌ بردن همونكوس‌كنتورتوس‌ و استروس‌ اوويس ‌.
ج‌) 15 ميلي‌گرم‌ براي‌ هر كيلوگرم‌ وزن‌ زنده حيوان‌ (1 ميلي‌ليتربراي‌ هر 3/3 كيلوگرم‌ وزن‌زنده) جهت‌ از بين‌ بردن‌فاسيلوئيدس‌ مگنا ولوسيلياكوپرينا .

گاو و گوساله‌:
الف‌) 5 ميلي‌گرم‌ براي‌ هر كيلوگرم‌ وزن‌  زنده حيوان‌ (3 ميلي‌ليتربراي‌ هر 30 كيلوگرم‌ وزن زنده‌) جهت‌ از بين‌ بردن‌ فاسيولاهپاتيكا وفاسیولا ژيگانتيكا، همونكوس‌ پلاسئي‌، بونوستومم‌ فلبوتومم‌ و اوزوفاگوستومم‌رادياتوم‌ .
ب‌) 10 ميلي‌گرم‌ براي‌ هر كيلوگرم‌ وزن زنده‌ حيوان‌ (3ميلي‌ليتر براي‌ هر 15 كيلوگرم‌ وزن زنده‌) جهت‌ از بين‌ بردن‌هيپودرمابوويس و هيپودرمالينه آتوم ‌.

نكات‌ قابل‌ توجه‌:
    · توصيه‌ مي‌شودكلوزانتل‌ در دوره‌ خشكي‌ (قطع‌ شيردهي‌)گوسفند و گاو تجويز شود.
    مرزايمني‌ اين‌ دارو 6 برابر مقدار مصرف‌درماني‌ آن‌ مي‌باشد.
    به‌علت‌ نيمه‌ عمر طولاني‌كلوزانتل‌ انتظار مي‌رود حيوانات‌ تحت‌ درمان‌ از ابتلا به عفونت‌ مجدد با نماتودهای خونخوار تا چند هفته‌ محافظت‌ شوند.
    · فاسینیل را می توان درحيوانات‌ جوان‌، باردار يا ناتوان‌ مصرف‌ نمود.

زمان‌ پرهيز از مصرف:‌
گوشت: 28 روز

شرایط‌ نگهداری‌:
دور از نور ، در دمای اتاق( کمتر از 30 درجه)
دور از دسترس اطفال

بسته‌بندی‌:
بطري‌ يك‌ ليتري‌

محصولات مرتبط

میزان اهمیت
ایمیل
توضیحات
ارسال