ورود به سیستم
ایمیل
رمز عبور
 
ثبت نام
 
سبد خرید
لیست کالا تعداد قیمت (ریال)
قیمت نهایی : (ریال)
تکمیل خرید خالی کردن سبد
سبد خرید خالی است

رونتل
Rountel

تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۱۱/۱۵
نام محصول :
Rountel

(فبانتل‌)


شکل دارویی: قرص

تركیب‌ :
هر قرص‌ حاوي‌ 100 ميلي‌گرم‌ ‌ فبانتل‌ مي‌باشد.

موارد مصرف‌:
اين‌ دارو روی مراحل نوزادی و بالغ نماتودهای لوله گوارش (تريكوسترونژيلوس، همونكوس، استرتاژيا، تلادورساژیا، نماتوديروس، اوزوفاگوستومم، شابرتيا ، بونوستومم‌ )، نماتودهای ریوی (پروتوسترونژیلوس، ديكتيوكولوس )و سستودهای لوله گوارش(مونیزیا و هلیکومترا )در گوسفند، بز و گاو اثر دارد.

مقدار و روش‌ مصرف:
به‌ ازاي‌ هر كيلوگرم‌ وزن‌زنده‌ دام‌ 5 ميلي‌گرم‌ فبانتل( يا طبق‌ جدول‌ ذيل)‌ از راه‌خوراكي‌ تجویز می گردد:
گوسفند و بز: تا 20 كيلوگرم‌ يك‌ قرص‌ 21  تا 40 كيلوگرم‌ دو قرص ‌41 تا 60 كيلوگرم‌ سه‌ قرص
گوساله و گاو: 5/7 ميلي‌گرم‌ماده‌ مؤثره‌ به ازاي‌ هر كيلوگرم‌ وزن زندة‌ ‌دام‌ (يك‌ قرص‌ به ازای‌ 15 كيلوگرم‌ وزن‌ زندة‌ دام‌)

نكات‌ قابل‌ توجه‌:
    فبانتل‌ داروي‌ كاملاً بي‌خطری است‌.
    در آلودگي‌هاي‌ گوساله‌ و گاو به‌ لارو استرتاژيا استرتاژی، ميزان‌مصرف‌ دارو به‌ 10 ميلي‌گرم‌ براي‌ هر كيلوگرم‌ وزن زنده دام‌ افزايش‌ داده‌ شود.
    درآلودگي‌‌ گوسفند و بز به‌ نماتودهای ریوی نظیر پروتوسترونژیلوس و سیستوکولوس ميزان‌ مصرف‌ دارو به‌ دو برابرافزايش‌ داده‌ شود.

شرایط‌ نگهداری‌:
دور از نور ، در دمای اتاق (کمتر از 30 درجه)
دور از دسترس اطفال.

بسته‌بندی‌:
جعبه‌ 100 عددي‌

محصولات مرتبط

میزان اهمیت
ایمیل
توضیحات
ارسال