image3 (1)

مقایسه اثر ۳ آنزیم تجاری موثر بر پلی ساکاریدهای غیر نشاسته‌ای بر سطح انرژی جیره حاوی ذرت و سویا در جوجه‌های گوشتی

مقایسه اثر ۳ آنزیم تجاری موثر بر پلی ساکاریدهای غیر نشاسته‌ای بر سطح انرژی جیره حاوی ذرت و سویا در جوجه‌های گوشتی

گرد آوری: دکتر لیلا مظلومی

دامپزشک –  مسئول فنی شرکت داروسازی زاگرس فارمد پارس

خلاصه مقاله

NSP هایی مانند سلولز، همی سلولز و آرابینوزایلان بخش بزرگی از مواد غذایی گیاهی را تشکیل می‌دهند که قابلیت هضم پایینی دارند. علاوه بر قابلیت هضم و ارزش تغذیه‌ای پایین، NSP ها توانایی ضد تغذیه‌ای فراوانی نیز دارند. محصول نوتراز شرکت نوترکس بلژیک که حاوی آنزیم زایلاناز است یکی از بهترین آنزیم ها جهت حداکثر بهره‌وری از انواع خوراک (ذرت، گندم و جو) می‌باشد.

طی ۱۰ سال اخیر تست های آزمایشگاهی و فارمی بسیاری روی آنزیم نوتراز انجام شده و کارایی آن به اثبات رسیده است.

در این پژوهش تعداد ۳۵ قفس که هر کدام حاوی ۶۰ پرنده بودند به ۵ گروه تقسیم شدند. نیمی از پرنده‌ها در هر قفس نر و نیمی ماده بودند. تمامی پرنده‌ها عاری از هرگونه بیماری بوده و در شرایط محیطی برابر و دور از هرگونه آلودگی میکروبی نگهداری شدند. جیره ۴ گروه از جوجه‌ها در تمامی مراحل تغذیه‌ای از روز اول زندگی تا آخر ( Starter, Grower, Finisher ) یکسان بود  و سطح انرژی برابر داشت که میزان این انرژی kcal/kg 100 کمتر از گروه پنجم یعنی گروه کنترل مثبت در نظر گرفته شد. تنها مورد تفاوت میان این ۴ گروه آنزیم موثر بر NSP اضافه شده به جیره بود.

تایج به دست آمده به خوبی مشخص می‌کند که به دلیل کاهش انرژی جیره، وزن نهایی به دست آمده در گروه کنترل منفی پایین‌تر از گروه کنترل مثبت می‌باشد که این کمبود انرژی جیره در سایر گروه‌های کنترل منفی به واسطه آنزیم ها جبران شده است. همچنین وزن نهایی (Performance) در گروه کنترل مثبت و در گروهی که نوتراز به جیره آن‌ها اضافه شده بود برابر است؛ یعنی نوتراز توانسته است کمبود انرژی جیره را با در دسترس قرار دادن مواد غذایی غیرقابل هضم جبران کند.

جهت دانلود مقاله کامل کلیک نمایید.

برچسب‌ها: بدون برچسب

دیدگاه ها بسته شده اند.