photo10644162657

رضا روستایی

مدیر عامل و نائب رئیس هیئت مدیره
photo10722207985

حمیدرضا صدرایی

سرپرست معاونت مالی و اقتصادی
photo9517671053

مهدی ناجی

عضو هیئت مدیره
_MG_3312

دکتر فرزین هادی

مدیر کارخانه
_MG_3293

مهندس حسین تجلی

مدیر فن آوری اطلاعات و بهره وری
_MG_3310

مهندس بهرنگ پژوهی

مدیر فنی و مهندسی
_MG_3296

مهندس ابراهیم رازجو

مدیر تحقیق و توسعه
_MG_3323

مهندس روح الله شریف نیا

مدیر تولید
_MG_3289

مهندس سمیرا گودرزی

مدیر کنترل کیفیت
_MG_3299

مهندس احمد سلیمانی

مدیر برنامه ریزی و انبارها
_MG_3288

دکتر زهرا شمسه

مسئول فنی داروهای دامی
_MG_3349

رضا آدینه

مدیر منابع انسانی
_MG_3308

دکتر الهه صالح پور

مسئول فنی داروهای انسانی
photo9799603262

دکتر محسن عزیز زاده

سرپرست فروش و بازاریابی
_MG_3324

نادر گودرزی

سرپرست مالی
_MG_3319

مهندس رضا سجادیان

سرپرست پروژه ها