آغاز سلامتی اینجاست...

کیفیت برتر مشتری مداری پرسنل وفادار مسئولیت پذیری رعایت اخلاق

محصولات جدید

رویدادها و مناسبت ها

۰ +
محصول تولیدی
۰ +
سابقه تولید و فروش (سال)
۰ +
اشتغال مستقیم و غیر مستقیم
۰ +
فروش سالیانه (میلیارد ریال)