photo8031347925

معرفی داروی جدید اکسفنازول

معرفی و توضیحات داروی جدید تولیدی در زاگرس فارمد

سوسپانسیون خوراکی اکسفندازول

      نام ژنریک : Oxfendazole                                           نام تجاری : Oxfenazole®

     شکل دارویی: سوسپانسیون خوراکی                                     غلظت ماده موثره:  ۲۲/۵ %

اکسفندازول یک داروی ضد انگل وسیع الطیف از خانواده بنزیمیدازول ها می باشد که جهت درمان و کنترل اشکال لارو و بالغ نماتودهای ریوی، نماتود های گوارشی و کرم های نواری در گاو، گوسفند و بز بکار می رود.

ساختار شیمیایی:

اکسفندازول متابولیت سولفوکساید فنبندازول محسوب می شود و یک BZD methylcarbamate می باشد که فرمول شیمیایی آن به شرح ذیل می باشد:

فارماکو دینامیک:

 اثرات فارموکولوژیکی بنزیمیدازول ها بر پایه اتصال دارو به زیر واحد بتا-توبولین انگل وجلوگیری از تشکیل میکروتوبول ها در سلول می باشد که این به نوبه خود سبب تغییر و اختلال در فعالیتهای سلولی از جمله تقسیم سلولی، حفظ شکل سلولی ، تحرک سلول ، فعالیت های ترشحی سلول، جذب مواد معدنی و انتقال درون سلولی و در نهایت مرگ سلول می شود.

فارماکوکینتیک :

بنزیمیدازول ها توانایی زیادی برای رسیدن به غلظلت های بالا و ثابت در محل حضور انگل دارند و همین امر سبب دریافت غلظت مناسبی از دارو توسط رسپتورهای انگل در یک زمان معین می شود و اثرات درمانی مناسبی را ایجاد می نماید . در بیشتر گونه های دامی، به دلیل حلالیت پایین در آب، جذب روده ای ضعیفی دارند و این امر سبب پایداری بیشتر دارو در لومن روده در اطراف محل حضور انگل می گردد که این موضوع سبب انتشار بالاتر دارو به سلول های انگل و فعالیت ضد کرمی بیشتر دارو می شود. در نشخوارکنندگان شکمبه به عنوان یک مخزن عمل می کند و سبب می شود که در مصرف اکسفندازول به صورت تک دوز، دارو به آرامی در باقی قسمت های دستگاه گوارش آزاد گردد. فرآیند های متابولیکی بنزیمیدازول ها عمدتا شامل اکسیداسیون و هیدرولیز است و متابولیت های حاصله حلالیت بیشتری در آب داشته، همچنین نیمه عمر متابولیت های حاصله از داروی اولیه بیشتر است و محصولات حاصل از واکنش های متابولیکی در بافت ها و پلاسما غالب هستند. دفع این دارو عمدتا از طریق ادرار و مدفوع صورت می پذیرد.

توکسیسیتی:

اکسفندازول دارای سطح بالایی از ایمنی و سمیت پایین می باشد و در صورت استفاده از آن در دوزهای توصیه شده اثرات توکسیسیتی ایجاد نمی کند. همچنین مطابق مطالعات صورت گرفته تاکنون گزارشی مبنی بر اثرات منفی این دارو (در دوزهای توصیه  شده) بر پارامتر های تولید مثلی و یا دام های آبستن وجود ندارد.  

موارد مصرف:

ضد انگل اکسفندازول را جهت کنترل و درمان آلودگی با انگل های زیر می توان مورد استفاده قرار داد:

دوز مورد استفاده دارو:

موارد منع مصرف:

۱-در طول درمان با این دارو تا ۵ روز پس از آخرین درمان نباید از شیر گاو استفاده نمود.

۲- این دارو در گوسفندانی که شیر آنها مصرف انسانی دارد استفاده نشود.

  • احتیاط :
  • بیش از دوز توصیه شده مصرف نگردد.
  • قبل از استفاده،  بطری حاوی دارو را تا رسیدن به یک مخلوط یکنواخت تکان دهید .
  • پس از درمان، دام را به مکان تمیز انتقال دهید تا از آلودگی مجدد پیشگیری گردد، در غیر این صورت درمان مجدد به طور منظم ممکن است ضروری باشد.

گردآورنده: دکتر زهرا شمسه –شرکت زاگرس فارمد پارس

رفرنس ها و اسناد معتبر:

  • Veterinary Pharmecology and Therapeutic -10thEdition.
  • Saunders Handbook of Veterinary Drugs – 4thEdition.
  • Veterinary Pharmacology and Toxicology.
  • The European Agency for the Evaluation of Medicinal Products – EMEA/MRL/888/03-Final
  • The European Agency for the Evaluation of Medicinal Products – EMEA/MRL/194/97-Final
برچسب‌ها: بدون برچسب

دیدگاه ها بسته شده اند.