داماکول Damacol 20%

افزودن به لیست علاقه مندی‌ها
اشتراک‌گذاری

  (کلیستین‌ ۲۰%)

  شکل دارویی: پودر محلول در آب

  ترکیب‌:
  هر ساشه‌ ۵ گرمی‌ محتوی‌ ۰۲۱/۱گرم‌ ماده‌ مؤثره‌ کلیستین‌ سولفات‌، معادل‌ با ۰۰۰,۴۲۰,۲ واحد بین‌المللی‌ کلیستین‌ می‌باشد.

  موارد مصرف‌:
  کلیستین‌ قادر به‌ ازبین‌ بردن‌ کلیه‌ باکتری‌های‌ گرم‌ منفی در محیط‌ روده‌ می‌باشد و‌ برای‌درمان‌ اسهال‌های‌ عفونی‌ گوساله‌ها و بره‌ها به‌خصوص‌ اسهال‌های‌ ناشی‌ از اشریشیاکلی‌ داروی‌ بسیارمناسبی‌ است‌.

  موارد منع‌ مصرف‌:
  از آن‌جایی‌ که‌ کلیستین‌ همانندبرخی‌ از آنتی‌بیوتیک‌های‌ مشابه‌، نفروتوکسیک‌ ونوروتوکسیک‌ می‌باشد، توأم‌ نمودن آن‌ باداروهایی‌ که‌ دارای‌ این‌ اثرات‌ باشند جایز نیست‌.
  تجویزدارو در دام‌هایی‌ که‌ دارای‌ اختلالات‌ کلیوی‌ می‌باشند، توصیه‌ نمی‌شود.

  مقدار و روش مصرف‌:
  یک‌ ساشه‌ برای‌ هر ۵۰۰کیلوگرم‌ وزن‌ بدن‌، به صورت مخلوط‌ با غذا یا آب‌ آشامیدنی‌،۲ تا ۳بار در روزو به‌ مدت‌ ۳ تا ۵ روز متوالی‌تجویز گردد.

  زمان‌ پرهیز از مصرف‌:
  توصیه می شود مصرف دارو ۷ روز پیش از ذبح حیوان قطع گردد.

  شرایط‌ نگهداری‌:
  دور از نور و در دمای اتاق (کمتر از ۳۰ درجه)
  دور از دسترس اطفال

  بسته‌بندی:‌
  ۵ ساشه‌ ۵ گرمی‌