اسپکتینولین Spectinolin

افزودن به لیست علاقه مندی‌ها
اشتراک‌گذاری

  (لینکومایسین‌ + اسپکتینومایسین‌)

  شکل دارویی: پودر محلول در آب

  ترکیب‌:
  هر ساشه‌ حاوی:
  ۳/۳۳ گرم‌ لینکومایسین‌ ‌هیدروکلراید
  ۷/۶۶ گرم‌ اسپکتینومایسین سولفات‌‌

  موارد مصرف‌:
  ترکیب لینکومایسین‌ و اسپکتینومایسین‌ با اثرسینرژیسم‌ بر روی‌ باکتری‌های‌ گرم‌ مثبت‌ و گرم‌ منفی‌ مؤثربوده‌ و برای‌ کنترل‌ و درمان‌ سی‌. آر. دی‌ و سی‌. آر. دی‌کمپلکس‌ در جوجه‌، پولت‌، مرغ‌ تخمگذار و بوقلمون‌ (که‌معمولاً باعث‌ تلفات‌ و ضایعات‌ بی‌شماری‌ از قبیل‌ کاهش‌وزن‌، کم‌ شدن‌ کیفیت‌ گوشت‌ و تبدیل‌ مواد غذایی‌ در بدن‌و همچنین‌ کاهش‌ میزان‌ تخم‌مرغ‌ و جوجه‌درآوری‌می‌شود) به‌کار می‌رود. به‌علاوه‌ این‌ دارودر کنترل‌ و درمان‌ اسپیروکت‌ طیور نیز کاملاً مؤثر بوده‌ ودر ازدیاد وزن‌ جوجه‌ها و بالا بردن‌ مقاومت‌ بدن‌ طیور درمقابل‌ بیماری‌های‌ عفونی‌ تأثیر قابل‌ ملاحظه‌ای‌ را دارامی‌باشد.

  مقدار و روش مصرف‌:
  کنترل‌ سی‌. آر. دی‌ و سی‌. آر. دی‌ کمپلکس‌(مایکوپلاسما + E.Coli)
  بهتر است‌ محتوی‌ یک‌ ساشه‌ رادر ۲۰۰ لیتر آب‌ آشامیدنی‌ حل‌ کرده‌ و در ۳ تا ۵روز اول‌ پس‌ از خارج‌ شدن‌ جوجه‌ها از تخم‌ به‌ آنها بخورانید، سپس‌ در سن‌ ۴ هفتگی‌ یا متعاقب‌ هرواکسیناسیون‌ یا استرس‌، مجدداً به‌ مدت‌ یک‌ تا دو روزدارو تجویز شود.
  درمان‌ سی‌. آر. دی‌ و سی‌. آر. دی‌ کمپلکس
  محتوی‌ یک‌ ساشه‌ را در ۲۰۰ لیتر آب‌آشامیدنی‌حل‌ کرده‌ و به‌ مدت‌ ۳ تا ۵ روز در اختیارآنها قراردهید. بسته‌ به‌ شدت‌ بیماری‌، درمان‌ می‌تواند تا ۷ روز ادامه‌ یابد.
  ازدیاد وزن‌ جوجه‌ها
  محتوی‌ یک‌ ساشه‌ را در۲۰۰ لیتر آب‌ آشامیدنی‌ حل‌ کرده‌ و در ۵ تا ۷ روز اول‌زندگی‌ به‌ جوجه‌ها بخورانید.

  نکات قابل توجه:
  چنانچه‌ ۳ تا ۵ روز پس‌ از مصرف‌ این‌ دارو، پیشرفت درمانی‌ ‌قابل‌ توجه‌ حاصل‌ نشود حتماً باید در تشخیص‌بیماری‌ تجدیدنظر گردد.
  به‌جز طیور، سایر حیوانات‌ نبایستی‌ از آب‌ آشامیدنی‌محتوی‌ دارو مصرف‌ کنند.
  اسپکتینولین ‌داروی‌ بسیار مطمئن‌ و بی خطری است‌، به‌طوری‌ که‌مصرف‌ ۱۰ برابر میزان‌ توصیه‌ شده آن،‌ حتی‌ اگر به‌ مدت‌طولانی‌ ۲۸ روز خورانیده‌ شود، کوچک‌ترین‌ تأثیر سویی‌در سلامت‌ و کیفیت‌ گوشت‌ طیور نخواهد داشت‌.
  از مصرف دارو در مرغان تخمگذاری که تخم آنها مصرف انسانی دارد پرهیز گردد.

  زمان‌ پرهیز از مصرف‌:
  گوشت: ۲ روز
  تخم مرغ: ۲ روز

  شرایط‌ نگهداری‌:
  دور از نور و در دمای اتاق (کمتر از ۳۰ درجه)
  دور از دسترس اطفال نگهداری شود.

  بسته‌ بندی:‌
  ساشه‌ های۱۵۰ گرمی‌