تریسول Trisul 300

افزودن به لیست علاقه مندی‌ها
اشتراک‌گذاری

  (سولفادیازین‌ + تری‌متوپریم‌)

  شکل دارویی: پودر مخلوط در دان

  ترکیب:
  هر گرم‌ پودر حاوی‌
  سولفادیازین‌ سدیم‌        ۲۵۰ میلی‌گرم‌
  تری‌متوپریم‌                 ۵۰ میلی‌گرم‌

  فارماکوکینتیک:
  تری‌متوپریم‌ به‌ سرعت‌ از دستگاه‌گوارش‌ جذب‌ شده‌ و پس‌ از ۳ ساعت‌ غلظت‌ آن‌ در خون‌به‌ حداکثر می‌رسد. تری‌متوپریم‌ به‌ سرعت‌ در بافت‌هاجذب‌ شده‌ بنابراین‌ مقدار آن‌ در بافت‌ها بیش‌ از خون‌می‌باشد.
  جذب‌ سولفادیازین‌ آهسته‌تر بوده‌ و پس‌ از ۱۲ ساعت‌غلظت‌ آن‌ در خون‌ به‌ حداکثر می‌رسد.

  موارد مصرف:
  برای‌ کنترل‌ و درمان‌ عفونت‌های‌اولیه‌ و ثانویه‌ ناشی‌ از باکتری‌های‌ گرم‌ مثبت‌ و گرم‌ منفی‌در طیور نظیر کلی‌باسیلوز، سالمونلوز، پاستورلوز وکوریزای‌ عفونی‌.

  مقدار و روش‌ مصرف:
  ۱ کیلوگرم‌ پودر را در یک‌تن‌
  غذای‌ طیور مخلوط‌ کرده‌ و به‌ مدت‌ ۶-۵ روز متوالی‌تجویز نمایید.

  نکات‌ قابل‌ توجه:
  ۱- از تماس‌ پودر با پوست‌ و استنشاق‌ آن‌ خودداری‌شود.
  ۲- دور از دسترس‌ کودکان‌ نگهداری‌ شود.

  زمان‌ پرهیز از مصرف‌:
  از مصرف‌ گوشت‌ طیور تا۵ روز پس‌ از آخرین‌ درمان‌ خودداری‌ شود.

  شرایط‌ نگهداری‌:
  دور از نور و در دمای اتاق (کمتر از ۳۰ درجه)
  دور از دسترس اطفال

  بسته‌بندی:
  ساشه‌ ۵۰۰ گرمی‌