فلوکسین Fluxin 20mg

افزودن به لیست علاقه مندی‌ها
اشتراک‌گذاری

  شکل دارویی: محلول خوراکی

  ترکیب‌ :
  هر میلی‌لیترحاوی‌ ۲۰۰ میلی‌گرم‌فلومکوئین‌ می‌باشد.

  موارد مصرف:‌
  برای‌ درمان‌ عفونت‌های‌ گوارشی‌، تنفسی‌ و ادراری‌ ناشی‌ از میکروارگانیسم‌های‌ حساس‌ به‌فلومکوئین‌ نظیر کامپیلوباکتر، اشریشیاکلی‌، هموفیلوس‌، پاستورلا و گونه‌های‌ سالمونلا در طیور تجویز می گردد.

  فلومکوئین‌ در موارد زیر استفاده می گردد:
  اشریشیاکلی‌: CRD
  گونه‌های‌ سالمونلا: BWD، حصبه‌ طیور، شبه‌ حصبه‌ طیور
  گونه‌های‌ پاستورلا: وبای‌ طیور
  گونه‌های‌ هموفیلوس‌: کوریزای‌ عفونی‌
  گونه‌های‌ بوردتلا: رینوتراکئیت‌

  مقدار و روش مصرف‌:
  یک‌ لیتر محلول ‌فلومکوئین‌ ۲۰% در ۲۰۰۰ لیتر آب‌ آشامیدنی‌ به‌ مدت ‌۵-۳ روز متوالی‌ تجویز گردد.

  نکات قابل توجه:
  از تجویز دارو در حیوانات‌ واجد نقص‌ جدی‌ عملکردکلیوی‌ و یا کبدی‌ خودداری‌ نمایید.
  از تجویز هم‌زمان‌ دارو با تتراسیکلین‌ها، ماکرولیدها، لینکوزامیدها خودداری‌ نمایید.

  زمان‌ پرهیز از مصرف:‌
  از مصرف‌ گوشت‌ طیور تا ۳ روز از قطع‌ دارو خودداری‌ نمایید.

  شرایط‌ نگهداری:‌
  دور از نور و در دمای اتاق (کمتر از ۳۰ درجه)
  دور از دسترس اطفال

  بسته‌بندی‌:
  بطری‌ یک‌ لیتری‌