دایلوسین Dilocin 10mg

افزودن به لیست علاقه مندی‌ها
اشتراک‌گذاری

  شکل دارویی: محلول خوراکی

  ترکیب‌ :
  هر میلی‌لیتر حاوی‌ ۱۰۰ میلی‌گرم‌دیفلوکساسین‌ هیدروکلراید می‌باشد.

  موارد مصرف‌:
  این‌ دارو بر باکتری‌های‌ گرم‌ منفی‌، مایکوپلاسماها و بعضی‌ از باکتری‌های‌ گرم‌ مثبت‌ مؤثراست‌.
  برای‌ درمان‌ بیماری‌های‌ عفونی‌ مزمن‌ تنفسی‌ ناشی‌ ازگونه‌های‌ حساس‌ E.coli و مایکوپلاسما در جوجه‌ها وبوقلمون‌ تجویز می‌شود.
  همچنین‌ در درمان‌عفونت‌های‌ ناشی‌ از پاستورلامولتوسیدا در بوقلمون‌ به‌کار می‌رود.

  موارد منع‌ مصرف:‌
  از مصرف‌ در مرغ‌های‌تخمگذار خودداری‌ شود.
  از آن‌جا که‌ مطالعه‌ای‌ بر روی‌ پرندگان‌ مبتلا به‌ لنگش‌انجام‌ نشده‌ است‌، دایفلوکساسین‌ نبایستی‌ در پرندگان‌دارای‌ علایم‌ ضعف‌ در پا و مبتلا به‌ استئوپورز مصرف‌ شود.

  مقدار و روش مصرف‌:
  با توجه‌ به‌ میزان‌ ۱۰%دیفلوکساسین‌ (ماده‌ مؤثره‌) موجود در هر بطری‌، میزانی‌از دارو (برحسب‌ میلی‌لیتر) که‌ بایستی‌ به‌ هر ۱۰۰۰ لیترآب‌ آشامیدنی‌ اضافه‌ شود از فرمول‌ زیر به‌دست‌ می‌آید:
  ۱۰۰ × میانگین‌ وزن‌ هر پرنده (Kg) × تعداد طیور موجود در فارم‌
  کل‌ آب‌ مصرفی‌ روز قبل‌ (لیتر)

  دیفلوکساسین‌ از طریق‌ آب‌ آشامیدنی‌ و به‌ میزان‌ ۱۰میلی‌گرم‌ ماده‌ مؤثره‌ به ازای‌ هر کیلوگرم‌ وزن‌ زنده دام‌ در روزتجویز می گردد.
  درمان‌ باید به‌ مدت‌ ۵-۳روز متوالی‌ ادامه‌ یابد.

  نکات قابل توجه:
  محلول جهت مصرف روزانه باید به صورت تازه تهیه گردد.
  از افزودن‌ محلول‌ دایلوسین‌ به‌ آب‌ حاوی‌ کلر یا پراکسیدهیدروژن‌ خودداری‌ شود.
  افراد حساس‌ به‌ کینولون‌ها، ازتماس‌ با دارو خودداری‌ نمایند.
  به‌ منظور اجتناب‌ ازحساسیت‌های‌ دارویی‌، هنگام‌ تجویز دارو از ماسک‌ ودستکش‌ استفاده‌ شود.

  زمان‌ پرهیز از مصرف‌:
  از مصرف‌ گوشت‌ طیور وبوقلمون‌ به‌ مدت‌ ۲۴ ساعت‌ پس‌ از قطع‌ دارو خودداری‌شود.

  شرایط‌ نگهداری‌:
  دور از نور ، در دمای اتاق (کمتر از ۳۰ درجه)
  دور از دسترس اطفال

  بسته‌بندی‌:
  بطری یک لیتری