تیامولین‌ Tiamuline 10%

افزودن به لیست علاقه مندی‌ها
اشتراک‌گذاری

  (تیامولین‌ هیدروژن‌ فومارات‌)

  شکل دارویی: پودر مخلوط در دان

  ترکیب‌ :
  هر ساشه حاوی‌۱۰۰ گرم تیامولین هیدروژن فومارات می باشد.

  موارد مصرف:
  جهت پیشگیری‌ و کنترل‌ عفونت‌های‌مایکوپلاسمایی‌ (بیماری‌ مزمن‌ تنفسی‌) در طیور کاربرد دارد.
  تیامولین‌ هیدروژن‌ فومارات‌ بر‌ باکتری‌های‌ گرم مثبت ‌(گونه‌های‌ استرپتوکوکوس‌ و استافیلوکوکوس‌)، برخی‌باکتریهای‌ گرم‌ منفی‌ (کمپیلو باکتر، پاستورلا مولتوسیدا و هموفیلوس‌)، بی‌هوازی‌ها (کلستریدیوم‌ پرفرینژنز)،اسپیروکت‌هاو مایکوپلاسماها (مایکوپلاسما گالی‌سپتیکوم‌و مایکوپلاسما سینوویه‌) مؤثر است‌.

  موارد منع‌ مصرف‌:
  کوکسیدیواستاتهای‌ یونوفوره‌(پلی‌اتر) موننسین‌، سالینومایسین‌، مادورامایسین‌ و ناراسین‌در طیوری‌ که‌ داروی‌ تیامولین‌ با میزان‌ بیش‌ از ۲۵/۳ میلی‌گرم‌ به‌ ازاء هر کیلوگرم‌ وزن‌ زنده پرنده دریافت‌ می‌نمایند، تجویز نگردد.

  مقدار و روش مصرف‌:
  ۱)‌ درمان‌ بیماری‌ مزمن‌ تنفسی‌ CRD و سینوویت‌عفونی‌: میزان‌ مصرف‌ براساس‌ سن‌ و نوع‌ طیور تقریباً۵۰ – ۲۵ میلی‌گرم‌ تیامولین‌ به‌ ازای هر کیلوگرم‌ وزن‌ زنده پرنده،  بصورت روزانه و به‌ مدت‌ ۵-۳ روز متوالی‌ توصیه‌ می‌گردد. میزان‌توصیه‌ شده‌ معمولاً با مخلوط‌ نمودن‌ ppm500 تیامولین‌ در دان‌ (۵ کیلوگرم‌پریمیکس تیامولین‌ ۱۰%‌ دریک‌ تن‌ دان‌) حاصل‌ می‌آید.
  ۲) برای‌ پیشگیری‌ و کنترل‌ CRD در طیور گوشتی‌: میزان‌ مصرف‌ تقریباً ۳ میلی‌گرم‌ تیامولین‌ به‌ ازای هرکیلوگرم‌ وزن‌ زنده پرنده،  ‌بصورت‌ روزانه‌ در دوره‌ خطر (۱الی‌ ۵ هفتگی‌) توصیه‌ می‌گردد. میزان‌ توصیه‌ شده‌ ‌معمولاً با مخلوط‌ نمودن‌ ppm30 تیامولین‌ در دان‌ (۳/۰کیلوگرم‌ پریمیکس تیامولین‌ ۱۰%  در یک‌ تن‌ دان‌) حاصل‌می‌آید.
  ۳)
  الف‌- پیشگیری‌ و کنترل‌ CRD در مرغ‌های‌ مادرو تخم‌گذار و بهبود تولید تخم‌مرغ‌: میزان‌ مصرف‌ تقریبا ًمعادل‌ ۳ میلی‌گرم‌ تیامولین‌ به‌ ازای هر کیلوگرم‌ وزن‌ زنده پرنده ،بصورت‌ روزانه‌ به‌ مدت‌ ۱ هفته‌ در ماه‌ و در تمام‌ طول‌دوره‌ تخمگذاری‌ توصیه‌ می‌گردد. میزان‌ توصیه‌ شده‌ معمولاً با مخلوط‌ نمودن‌ ppm50 تیامولین‌ دردان‌ (۵/۰ کیلوگرم پریمیکس ‌ تیامولین‌ ۱۰%‌ در یک‌ تن‌دان‌) حاصل‌ می‌آید.
  ب‌-  کنترل‌ CRD در مرغ‌های‌ مادر و تخمگذار ، بهبود تولید تخم‌مرغ‌ و بهینه‌سازی‌ ضریب‌ تبدیل‌ غذا: ‌میزان‌ مصرف‌ تقریباً معادل‌ ۱ میلی‌گرم‌ تیامولین‌ به‌ ازای هرکیلوگرم‌ وزن‌ زنده پرنده، به‌ صورت‌ روزانه‌ در تمام‌ طول‌دوره‌ تخمگذاری‌ توصیه‌ می‌گردد. میزان‌ توصیه‌ شده‌ معمولاً با مخلوط‌ نمودن‌ ppm20 تیامولین‌ دردان‌ (۲/۰ کیلوگرم پریمیکس‌ تیامولین‌ ۱۰%‌ در یک‌ تن‌دان‌) حاصل‌ می‌آید.

  نکات قابل توجه:
  تیامولین‌ با کوکسیدیواستات‌های‌ یونوفوره ‌لازالوسید و سمدورامایسین‌ سازگار است‌.

  زمان‌ پرهیز از مصرف‌:
  ۳ روز

  شرایط‌ نگهداری‌:
  دور از نور و در دمای اتاق (کمتر از ۳۰ درجه)
  دور از دسترس اطفال

  بسته‌بندی‌:
  ساشه‌ ۱ کیلوگرمی‌