تریسول TRISUL Oral Susp

افزودن به لیست علاقه مندی‌ها
اشتراک‌گذاری

  (سولفادیازین‌ + تری‌متوپریم‌)

  شکل دارویی: سوسپانسیون خوراکی

  ترکیب:‌
  هر میلی‌لیتر حاوی‌:
  Sulfadiazine Sodium              ۴۰۰ mg
  Trimethoprim                           ۸۰ mg

  مکانیسم‌ اثر:
  تری‌متوپریم‌ آنتی‌باکتریال‌ صنعتی‌ ویک‌ داروی‌ ضد میکروبی‌ با قدرت‌ تأثیر فراوان‌ علیه اکثرمیکروب‌های‌ گرم‌ مثبت‌ و گرم‌ منفی‌ می‌باشد.
  تری‌متوپریم‌ به‌صورت‌ مهارکننده‌ آنزیم‌ دی‌هیدروفولات‌ردوکتاز (Reductase Dihydrofolate) که‌ در تبدیل‌اسید فولیک‌ (Folic Acid) به‌ اسید فولینیک‌(Folinic Acid) نقش‌ دارد، عمل‌ می‌نماید. این‌ ماده‌ درتکثیر و متابولیسم‌ میکروب‌ها بسیار مؤثر است‌.
  سولفانامیدی‌ چون‌ سولفادیازین‌ (Sulphadiazine) قدرت‌ ضد میکروبی‌ تری‌ متوپریم‌ را دو برابر می‌کند.
  سولفادیازین‌ و به‌طور کلی‌ سولفانامیدها شباهت‌ زیادی‌ بااسید پاراآمینوبنزوئیک‌ دارد و هنگامی‌ که‌ سولفانامید به‌غلظت‌ کافی‌ وجود داشته‌ باشد از تبدیل‌ اسیدپاراآمینوبنزوئیک‌ به‌ اسید فولیک‌ جلوگیری‌ می‌نماید.بنابراین‌ سولفادیازین‌ در مرحله‌ اول‌، متابولیسم‌ میکروب‌را از بین‌ می‌برد و در صورت‌ امکان‌ در مرحله‌ بعدی‌متابولیسم‌ تری‌متوپریم‌ ، از تبدیل‌ اسید فولیک‌ به‌ اسیدفولینیک‌ ممانعت‌ می‌کند.

  موارد مصرف‌ :
  ترکیب‌ تری‌متوپریم‌ و سولفادیازین‌به‌عنوان‌ یک‌ داروی‌ مؤثر جهت‌ پیشگیری‌ و درمان‌بیماری‌های‌ زیر به‌کار می‌رود:
  ـ کلی‌باسیلوز (Colibacillosis)
  ـ وبای‌ طیور (Fowl cholera-Pasteurellosis)
  ـ سالمونلوز : تیفوئید و اسهال‌ سفید جوجه‌ها (Fowl Typhoid, Pullorum)
  ـ کوریزای‌ عفونی‌ طیور
  ـ عفونت‌هایی‌ که‌ معمولاً متعاقب‌ واکسیناسیون‌ به‌وجودمی‌آید و به‌طور کلی‌ تمام‌ عفونت‌هایی‌ که‌ عامل‌ آنها میکروبی‌ باشد.

  موارد منع‌ مصرف‌:

  تریسول‌ برای‌ آن‌ دسته‌ ازمرغان تخمگذار‌ که‌ تخم‌ آنها به‌ مصارف‌ انسانی‌ می‌رسد و یابرای‌ تولید جوجه‌ استفاده‌ می‌شود توصیه‌ نمی‌گردد.

  مقدار و روش‌ مصرف:
  قبل از مصرف، شیشه را به خوبی تکان دهید.
  تریسول‌ را همراه‌ با آب‌ آشامیدنی‌ به‌طیور بخورانید.
  محتوی‌ یک‌ شیشه‌ در ۱۰۰۰ لیتر آب‌ آشامیدنی، ‌  ‌۵-۳ روز متوالی‌.

  نکات‌ قابل‌ توجه‌:
  سوسپانسیون‌ خوراکی‌ تریسول‌ ، نه‌ تنها ازرشد میکروب‌ها جلوگیری‌ می‌کند (Bacteriostatic) بلکه‌ باعث‌ از بین‌ رفتن‌ (Bactericide) آنها نیز می‌گردد.

  تأثیری‌ که‌ از ترکیب‌ این‌ دو ماده‌ به‌وجود می‌آید عبارتند از:
  ـ طیف‌ عمل‌ تریسول‌ بی‌نهایت‌ وسیع‌ بوده‌ و تأثیر قاطعی‌علیه‌ میکروب‌های‌ گرم‌ مثبت‌ و گرم‌ منفی‌ دارد.(علیه‌ باکتری‌هایی‌ مانند اشرشیاکلی‌ (E.Coli)،استافیلوکوکوس‌ (Staphylococcus)،استرپتوکوکوس‌(Streptococcus)، سالمونلا (Salmonella) وپاستورلا (Pasteurella)موثر می باشد).
  ـ  از ویژگی‌های‌ بارز تریسول‌ آن‌ است‌ که‌ مصرف‌حتی‌ چندین‌ برابر دوز درمانی‌ توصیه‌ شده‌هیچ‌گونه‌ عارضه‌ سویی‌ ایجاد نمی‌نماید.
  ـ افزایش‌ وزن‌ قابل‌ توجهی‌ در طیور تحت‌ درمان‌ باتریسول‌ مشاهده‌ نمی‌شود.

  شرایط نگهداری :
  دور از نور و در دمای اتاق (کمتر از ۳۰ درجه)
  دور از دسترس اطفال.

  بسته‌بندی:
  شیشه‌ ۲۰۰ میلی‌لیتری‌