لینکوپک Lincopec

افزودن به لیست علاقه مندی‌ها
اشتراک‌گذاری

  لینکوپک®

  لینکومایسین هیدروکلراید‌ + اسپکتینومایسین سولفات‌

   

  • شکل دارویی: پودر محلول در آب
  • ترکیب‌: هرساشه ۱۵۰ گرمی لینکوپک حاوی:

  لینکومایسین‌ هیدرو کلرید                              ۳/۳۳                                         گرم‌

  اسپکتینومایسین‌ سولفات‌                                ۷/۶۶                                         گرم

  • گونه هدف: طیور گوشتی و مادر‌
  • موارد مصرف:

  لینکومایسین‌ بر روی بسیاری از میکروب‌های گرم‌ مثبت‌ و مایکوپلاسماهای حساس‌ طیور به‌ ویژه‌ مایکوپلاسماگالی سپتیکوم‌ که‌ عامل‌ بیماری مزمن ‌تنفسی طیور (CRD) است‌، مؤثر می‌باشد.

  اسپکتینومایسین‌ بر روی باکتری‌های گرم‌ مثبت‌، باکتری‌های گرم‌ منفی (مانند E.coli، پاستورلاها و مایکوپلاسماها) مؤثر است‌.

  مصرف‌ توأم‌ لینکومایسین‌ واسپکتینومایسین‌ اثرات‌ بسیار مطلوبی در کنترل‌ و درمان ‌CRD Complex دارد.

  • مقدار و روش مصرف‌:

  پیشگیری CRD و CRD Complex: محتویات‌ یک‌ ساشه را در ۲۰۰ لیترآب‌ آشامیدنی طیور حل‌ کرده‌ و به مدت‌ ۳ الی ۵روز اول‌ زندگی در اختیار جوجه‌ها قرار دهید. این‌ مقداردارو باید در سن‌ ۴ هفتگی و یا بعد از واکسیناسیون‌ و بروزاسترس‌ به‌ مدت‌ یک‌ تا دو روز در اختیار جوجه‌ها قرارگیرد.

   درمان‌ CRD و CRD Complex: محتویات‌ یک ساشه‌ را در ۲۰۰ لیتر آب‌ آشامیدنی طیور حل‌ نموده‌ و به ‌مدت‌ ۵ الی ۷ روز در اختیار جوجه‌ها قرار دهید.

  درمان‌ سینوویت‌ عفونی طیور ناشی ازMycoplasma Synoviae: محتویات‌ یک‌ ساشه‌ را در ۴۰۰ لیتر آب‌ آشامیدنی حل‌نموده‌ و به‌ مدت‌ ۳ الی ۵ روز در اختیار طیور قرار دهید.

  • زمان‌ پرهیز از مصرف‌:

  گوشت طیور: ۴۸ ساعت                                             تخم مرغ: ۱۰ روز

  • شرایط‌ نگهداری‌: در دمای °c)۲۵-°c ۱۵)و دور از دسترس اطفال نگهداری شود.
  • بسته‌بندی‌: ساشه‌ ۱۵۰ گرمی

  شرکت داروسازی زاگرس فارمد پارس (داملران رازک سابق) بروجرد- ایران