لورتریل lortril 1L

افزودن به لیست علاقه مندی‌ها
اشتراک‌گذاری

  شکل دارویی: محلول خوراکی

  ترکیب‌ :
  هر میلی‌لیترحاوی ۱۰۰ میلی‌گرم‌انروفلوکساسین‌ می‌باشد.

  موارد مصرف:‌
  انروفلوکساسین‌ برای‌ درمان‌بیماری‌های‌ عفونی‌ منفرد و مخلوط‌ ناشی‌ از باکتری‌های‌گرم‌ مثبت‌ و گرم‌ منفی‌ هوازی‌ و مایکوپلاسماها در مرغ‌ وبوقلمون‌ نظیر سی‌. آر. دی‌، کلی‌سپتی‌سمی‌ (E.Coli)،وبای‌ مرغان‌ (Pasteurella multocida)، کوریزای‌عفونی‌ (Haemophilus paragalinarum)، سالمونلوز (Salmonella gallinarum) و سایر عفونت‌های‌ ناشی‌ ازباکتری‌های‌ حساس‌ به‌ انروفلوکساسین‌ به‌کار می‌رود.

  موارد منع‌ مصرف‌:
  از مصرف‌ این‌ دارو در عفونت‌های‌ ناشی‌ ازباکتری‌های‌ بی‌هوازی‌ خودداری‌ شود.
  با ضد التهاب‌های‌ غیر استروئیدی‌ به‌طورهم‌زمان‌ تجویز نگردد.
  این‌ دارو به‌دلیل‌ اثرات‌آنتاگونیستی‌ نباید‌ همراه‌ با کلرامفنیکل‌، ماکرولیدها(اریترومایسین‌) یا تتراسیکلین‌ها مورد استفاده‌ قرار گیرد.

  مقدار و روش مصرف‌:
  مصرف‌ این‌ دارو از طریق‌آب‌ آشامیدنی‌ است‌.
  طیور: دوز پایه‌ در طیور ۱۰ میلی‌گرم‌ به‌ازای‌ هر کیلوگرم‌ وزن‌زنده طیور می‌باشد. برای‌ درمان‌، ۵۰ میلی‌لیتر از محلول‌ انروفلوکساسین‌ ۱۰% را با ۱۰۰ لیترآب‌ آشامیدنی‌ مخلوط‌ نموده‌ و براساس‌ دستورالعمل‌ زیردر اختیار طیور قرار دهید:
  جوجه‌های‌ گوشتی‌، بوقلمون‌ و جوجه‌های‌ گله‌ مادرگوشتی‌: هفته‌ اول‌ تا سوم‌ زندگی‌
  مرغ‌ تخمگذار و جوجه‌های‌ گله‌ مادر تخمگذار: هفته‌ اول‌تا پنجم زندگی ‌
  در موارد سالمونلوز، عفونت‌های‌ مخلوط‌ و مزمن‌، ۱۰۰میلی‌لیتر از محلول‌ انروفلوکساسین‌ ۱۰% را با ۱۰۰ لیترآب‌ آشامیدنی‌ مخلوط‌ نموده‌ و از سن‌ هفتگی‌ درجوجه‌های‌ گوشتی‌، بوقلمون‌ و جوجه‌های‌ گله‌ مادرگوشتی‌ و از سن‌ ۵ هفتگی‌ در مرغ‌ تخمگذار و جوجه‌های‌گله‌ مادر تخمگذار مصرف نمایید.
  در این‌سنین‌ مقدار مصرف روزانه‌ نباید کمتر از ۱۰ میلی‌گرم‌ به‌ ازای‌ هرکیلوگرم‌ وزن‌ زنده پرنده‌ باشد.ضروری است که این‌ مقدار در جوجه‌های‌گوشتی‌ مسن‌تر، بوقلمون‌ و مرغان‌ تخمگذار جوان‌ که‌ آب‌کمتری‌ نسبت‌ به‌ وزن‌ بدن‌ خود مصرف‌ می‌کنند، حفظ‌ شود.
  دوره‌ درمان‌ ۳ روز متوالی‌ می‌باشد.
  در مواردسالمونلوز، عفونت‌های‌ مخلوط‌ و مزمن‌ ۵روز متوالی جهت دوره‌ درمان‌ ‌ توصیه‌ می‌شود.

  زمان‌ پرهیز از مصرف‌:
  گوشت بوقلمون‌: ۱۱ روز
  گوشت سایر طیور: ۹ روز
  تخم‌مرغ‌: ۹ روز

  شرایط‌ نگهداری‌:
  دور از نور و در دمای اتاق (کمتر از ۳۰ درجه)
  دور از دسترس اطفال

  بسته‌بندی‌:
  بطری یک لیتری