فوزومـد Fosomed

افزودن به لیست علاقه مندی‌ها
اشتراک‌گذاری

  فوزومـد®                                             Fosomed®

  (فسفومایسین کلسیم + فروکتوز)

  پودر محلول در آب

  ترکیب:

  هر ۱۰۰ گرم حاوی:

  فسفومایسین کلسیم …………….. ۲۵ گرم

  فروکتوز ۱ ،۶ دی فسفات …… ۱/۰ گرم

  حیوان هدف:

  در طیور گوشتـی، مادر و بوقلمون

  موارد مصرف:

  فسفومایسین آنتی بیوتیک وسیع الطیفـی است که علیه بسیاری از باکتـری هـای گرم مثبت و گرم منفی مانند اشرشیاکلی، پاستورلا، سالمونـلا و استافیلوکوکوس مؤثـر است. فوزومد جهت درمان کلـی باسیلـوز، پاستورلوز، کوریـزای عفونـی وعفونت هـای استافیلوکوکـی در طیور گوشتـی، مادر و بوقلمون تجویـز می گردد.

  مقدار و روش مصرف:

  ۱۶۰ میلی گـرم از دارو به ازای هـر کیلوگـرم وزن پرنده روزانـه برای ۳ تا ۵ روز متوالی به آب آشامیدنی اضافه گردد.

  متوسط وزن زنده پرنده (کیلوگرم ) × تعداد پرندگان ×۱۶/۰ = میزان فوزومد® مصرفی در روز (گرم )

   

  مقدار محاسبه شده در یک روز، به آب آشامیدنی مصرفی ۶ تا ۸ ساعت اولیـه روز (صبحگاه ) اضافـه شود و پس از اتمـام آب حـاوی دارو، آب تازه و بدون دارو در اختیار پرندگان قرار گیرد. مدت درمان ۵-۳ روز است.

  توجه:

  مدت و مقدار مصرف بر اساس نوع و شدت بیماری متغیر بوده و بهتر است با تجویز دکتر دامپزشک تعیین گردد.

   

  موارد منع مصرف:

  در طیور تخـم گذار که تخـم آنها به مصرف انسـان می رسد منـع مصرف دارد.

  تداخلات دارویی:

  تاکنون گزارش نشده است .

  دوره پرهیز از مصرف :

  در طیـور گوشتـی ۷ روز قبل از کشتـار مصرف دارو قطـع گردد

  . شرایط نگهداری:

  دور از نور، رطوبت و در دمای ۳۰-۱۵ درجه سانتی گراد نگهداری شود  .

  دور از دسترس کودکان نگهداری شود.

  تحت نظارت سازمان دامپزشکی کشور

  داروسازی زاگرس فارمد پارس ( داملران رازک سابق ) بروجرد – ایران