ویتاسید Vitacid 100g

افزودن به لیست علاقه مندی‌ها
اشتراک‌گذاری

  (مولتی ویتامین+ اسیدآمینه)

  شکل دارویی: پودر محلول در آب

  ترکیب:
  هر گرم حاوی:
  Vit A           ۱۰۰۰۰ I.U

  Vit D3           ۲۰۰۰ I.U

  Vit C                  ۲۰ mg

  Vit K3               ۰.۴ mg

  Vit E                    ۲ mg

  Niacotinamide     ۶ mg

  Vit B1                ۴.۴ mg

  Vit B2                 ۰.۷mg

  Vit B6               ۰.۶ mg

  L-cysteine            ۶ mg

  Ca-pantothenate  ۲mg

  Exipien                 t q.s

  موارد مصرف‌
  در بیشترموارد متعاقب‌ بیماریهای مختلف‌ و تغذیه‌ نادرست‌ که‌معمولاً ناشی از تجویز جیره های کم‌ کیفیت‌ می باشد، امکان‌ بروز عوارض‌ مربوط‌ به‌ کمبود‌ ویتامینها و اسیدهای آمینه ودر نتیجه‌ زیان‌ اقتصادی قابل‌ توجه‌ به‌ پرورش‌دهندگان‌طیور وجود داردکه در چنین‌ شرایطی مصرف‌ پودر‌ ویتاسید برای طیور ضروری خواهدبود.

  مقدارمصرف‌
  به‌ نسبت‌ یک‌ گرم‌ در یک ‌لیتر آب‌ آشامیدنی به‌ مدت‌ ۳ الی ۵ روز تجویز گردد.

  نکات قابل توجه
  افزودن‌ بی رویه ویتاسید ‌ به‌ جیره‌روزانه‌ طیور توصیه‌ نمیشود.

  شرایط‌ نگهداری‌
  دور از نور و در دمای اتاق (کمتر از ۳۰ درجه)
  دور از دسترس اطفال

  بسته‌بندی‌
  ساشه‌ های  ۱۰۰ و ۵۰۰ گرمی