تریسول Trisul

افزودن به لیست علاقه مندی‌ها
اشتراک‌گذاری

  تریسول ®

  (سولفادیازین + تری متوپریم )

  شکل داروئی:

  جعبه حاوی۵ بلیستر ×۱۰ بلوس

  مقدار ماده موثره :

  هر بلوس حاوی ۱۰۰۰ میلی گرم سولفادیازین و ۲۰۰ میلی گرم تری متو پریم می باشد .

  حیوان هدف:

  گاو ، گوساله ، کره اسب ، گوسفند و بز .

  موارد مصرف:

  برای درمان بیماریهای عفونی دستگاه گوارش ، تنفس ، اداری و تناسلی

  میزان و روش  مصرف :

  خوراکی :

  یک بلوس برای هر۴۰ کیلو گرم وزن بدن در دو دز منقسم در روز به مدت ۳ تا ۵ روز متوالی.

  داخل رحمی :

  گاو : ۴-۲ بلوس

  میش و بز : ۲-۱ بلوس

  در صورت لزوم می توان درمان را تکرار نمود .

  زمان پرهیز از مصرف :

  از مصرف گوشت دام به مدت ۵روز پس از قطع دارو خودداری شود .

  در دامهای شیری که آنها مصرف انسانی دارد استفاده نشود .

  شرایط نگهداری :

  دور از نور ، رطوبت و در دمای ۳۰-۱۵ درجه سانتی گراد نگهداری شود .

  احتیاط : دور از دسترس کودکان نگهداری شود .

  شرکت داروسازی زاگرس فارمد پارس (داملران رازک سابق) بروجرد – ایران