دایورم Diverm 2.5%

افزودن به لیست علاقه مندی‌ها
اشتراک‌گذاری

  (آلبندازول‌ ۵/۲%)

  شکل دارویی: سوسپانسیون خوراکی

  ترکیب:‌
  هر میلی‌لیتر محلول‌ دایورم ۲.۵%،  حاوی‌ ۲۵ میلی‌گرم‌ ماده‌ مؤثره‌ آلبندازول می‌باشد.

  موارد مصرف‌:
  آلبندازول‌ داروی‌ ضد کرم ‌وسیع‌الطیفی است‌‌‌ که‌ دارای‌اثرات‌ قابل‌ توجه‌ برروی‌ تخم‌، لارو، نوزادهای خفته و مرحله‌ بلوغ‌ تمام‌ نماتودهای‌های‌ گوارشی ( همونکوس، استرتاژیا ،تریکوسترونژیلوس ، نماتودیروس،کوپریا،  اوزوفاگوستومم، شابرتیا ، تریشوریس )، نماتودهای تنفسی‌(دیکتیوکالوس فیلاریا، دیکتیوکالوس ویویپاروس و پروتوسترونژیلوس)، سستودهای لوله گوارش( مونیزیا و تیزانیه زیا )و ترماتودهای کبدی( فاسیولا) در گوسفند، بزو گاو می باشد.

  مقدار و روش‌ مصرف‌:
  گوسفند : برای‌ از بین‌ بردن‌ انواع‌ کرم‌های‌ گرد دستگاه‌گوارش‌، کرم‌ ریه‌ و مونیزیا ۵ میلی‌گرم‌ به‌ ازای‌ هرکیلوگرم‌ وزن‌ زنده‌ دام‌ و برای‌ از بین‌ بردن‌ فاسیولاهپاتیکا۵/۷ میلی‌گرم‌ برای‌ هر کیلوگرم‌ وزن‌ زنده‌ دام‌ توصیه‌می‌گردد.
  بز: دوز درمانی در بز ۱.۵ برابردوز درمانی در گوسفند می باشد.
  گاو و گوساله‌: برای‌ از بین‌ بردن‌ انواع‌ کرم‌های‌ گرد دستگاه‌گوارش‌، تنفس‌ و مونیزیا ۵/۷ میلی‌گرم‌ به‌ ازای‌ هرکیلوگرم‌ وزن‌ زنده‌ دام‌ و برای‌ کنترل و درمان‌ فاسیولا سیازیس مزمن، ۱۵میلی‌گرم‌ برای‌ هر کیلوگرم‌ وزن‌ زنده‌ دام‌ توصیه‌ می‌گردد.

  نکات‌ قابل‌ توجه‌:
  توصیه‌ می‌شود در ماه‌ اول‌ آبستنی‌ به‌ حیوان‌ خورانیده‌ نشود.
  قبل‌ از مصرف‌ به‌ خوبی‌ تکان‌ داده‌ شود.

  زمان‌ پرهیز از مصرف:‌
  گوشت: ۱۴ روز
  شیر: ۷۲ ساعت

  شرایط‌ نگهداری‌:
  دور از نور و در دمای اتاق (کمتر از ۳۰ درجه)
  دور از دسترس اطفال

  بسته‌بندی:‌
  بطری‌ یک‌ لیتری‌