فاسینیل Fascinil

افزودن به لیست علاقه مندی‌ها
اشتراک‌گذاری

  (کلوزانتل‌ ۵%)

  شکل دارویی: سوسپانسیون خوراکی

  ترکیب:
  هر میلی‌لیتر حاوی‌ ‌۵۰ میلی‌گرم‌ کلوزانتل‌ می‌باشد.

  موارد مصرف‌:
  کلوزانتل‌ برای‌ درمان‌ و کنترل‌آلودگی‌های‌ کرمی‌ ناشی‌ از ترماتودها نظیر فاسیولاهپاتیکاو فاسیولاژیگانتیکا و نیز آلودگی‌های‌کرمی ناشی‌ از نماتودهای خونخوار نظیر همونکوس‌ کنتورتوس‌، همونکوس‌ پلاسئی‌، گونه‌های‌ بونوستومم‌ و اوزوفاگوستومم‌ استفاده‌ می‌شود. این‌ دارو همچنین‌ بر روی‌ لارو برخی‌ ازبندپایان‌ انگلی‌ نظیر هیپودرمابوویس، هیپودرمالینه آتوم‌ ، استروس‌اوویس‌ و لوسیلیاکوپرینا مؤثر است‌.

  موارد منع‌ مصرف‌:
  از مصرف‌ ترکیبات‌ حاوی‌ کلر(حشره‌کش‌ها) به‌طور هم‌زمان‌ با این‌ دارو خودداری‌ شود.

  مقدار و روش‌ مصرف‌:  قبل‌ از هر بار مصرف‌، بطری‌ را به‌ خوبی‌تکان‌ دهید. سوسپانسیون‌ کلوزانتل‌ ازراه‌ خوراکی‌ به‌وسیله‌ مایع‌خوران‌Drenching Gun) ) تجویز می‌شود:
  گوسفند و بز:
  الف‌) ۱۰ میلی‌گرم‌ برای‌ هر کیلوگرم‌ وزن زنده‌ حیوان‌ (۱میلی‌لیتر برای‌ هر ۵ کیلوگرم‌ وزن زنده‌) جهت‌ از بین‌ بردن ‌فاسیولا هپاتیکا، فاسیولا ژیگانتیکا ، شابرتیا اووینا  و اوزوفاگوستومم‌ کلمبیانوم .
  ب‌) ۵ میلی‌گرم‌ برای‌ هر کیلوگرم‌ وزن زنده‌ حیوان‌ (۱ میلی‌لیتربرای‌ هر ۱۰ کیلوگرم‌ وزن زنده‌) جهت‌ از بین‌ بردن همونکوس‌کنتورتوس‌ و استروس‌ اوویس ‌.
  ج‌) ۱۵ میلی‌گرم‌ برای‌ هر کیلوگرم‌ وزن‌ زنده حیوان‌ (۱ میلی‌لیتربرای‌ هر ۳/۳ کیلوگرم‌ وزن‌زنده) جهت‌ از بین‌ بردن‌فاسیلوئیدس‌ مگنا ولوسیلیاکوپرینا .

  گاو و گوساله‌:
  الف‌) ۵ میلی‌گرم‌ برای‌ هر کیلوگرم‌ وزن‌  زنده حیوان‌ (۳ میلی‌لیتربرای‌ هر ۳۰ کیلوگرم‌ وزن زنده‌) جهت‌ از بین‌ بردن‌ فاسیولاهپاتیکا وفاسیولا ژیگانتیکا، همونکوس‌ پلاسئی‌، بونوستومم‌ فلبوتومم‌ و اوزوفاگوستومم‌رادیاتوم‌ .
  ب‌) ۱۰ میلی‌گرم‌ برای‌ هر کیلوگرم‌ وزن زنده‌ حیوان‌ (۳میلی‌لیتر برای‌ هر ۱۵ کیلوگرم‌ وزن زنده‌) جهت‌ از بین‌ بردن‌هیپودرمابوویس و هیپودرمالینه آتوم ‌.

  نکات‌ قابل‌ توجه‌:
  · توصیه‌ می‌شودکلوزانتل‌ در دوره‌ خشکی‌ (قطع‌ شیردهی‌)گوسفند و گاو تجویز شود.
  مرزایمنی‌ این‌ دارو ۶ برابر مقدار مصرف‌درمانی‌ آن‌ می‌باشد.
  به‌علت‌ نیمه‌ عمر طولانی‌کلوزانتل‌ انتظار می‌رود حیوانات‌ تحت‌ درمان‌ از ابتلا به عفونت‌ مجدد با نماتودهای خونخوار تا چند هفته‌ محافظت‌ شوند.
  · فاسینیل را می توان درحیوانات‌ جوان‌، باردار یا ناتوان‌ مصرف‌ نمود.

  زمان‌ پرهیز از مصرف:‌
  گوشت: ۲۸ روز

  شرایط‌ نگهداری‌:
  دور از نور ، در دمای اتاق( کمتر از ۳۰ درجه)
  دور از دسترس اطفال

  بسته‌بندی‌:
  بطری‌ یک‌ لیتری‌