رافوکساناید Rafoxan

افزودن به لیست علاقه مندی‌ها
اشتراک‌گذاری

  (رافوکساناید ۱۵۰ میلی‌گرمی‌)

  شکل دارویی: بلوس

  ترکیب:‌
  هر بولوس‌ حاوی‌ ۱۵۰ میلی‌گرم‌رافوکساناید می‌باشد.

  موارد مصرف‌:
  مصرف‌‌ رافوکساناید عمدتاً در درمان‌ فاسیولوز ناشی‌ از اشکال‌ بالغ‌ فاسیولاهپاتیکا و فاسیولا ژیگانتیکادر گوسفند، بز و گاو بوده‌ و اثربخشی‌مطلوبی‌ بر‌ کپلک‌های‌ نابالغ ( ۶ هفته به بعد)‌ نیز دارد. رافوکساناید دردرمان‌ همونکوزیس‌، بونوستومیازیس‌ و لاروهای‌ بینی‌گوسفند‌ نیز به‌کار می‌رود.

  مقدار و روش‌ مصرف‌:
  گوسفند و بز: ۵/۷ میلی‌گرم‌ برای‌ هر کیلوگرم‌ وزن زنده دام ( یک‌بولوس‌ ۱۵۰ میلی‌گرمی‌ برای‌  ۲۰ کیلوگرم‌ وزن‌ بدن‌) .
  گاو: ۵/۷ میلی‌گرم‌ برای‌ هر کیلوگرم‌ وزن‌ زنده دام.

  نکات‌ قابل‌ توجه‌:
  به‌طور کلی‌ رافوکساناید دردزهای‌ درمانی‌ در گوسفند و گاو (برای‌ تمام‌ سنین‌) بی‌خطر می‌باشد.

  زمان‌ پرهیز از مصرف‌:
  گوشت و شیر: ۲۸ روز

  شرایط‌ نگهداری‌:
  دور از نور ، در دمای اتاق (کمتر از ۳۰ درجه)
  دور از دسترس اطفال.

  بسته‌بندی‌:
  جعبه‌ های ۱۰۰ عددی‌