فلورفنیکل %۳۰ Florfenicol

افزودن به لیست علاقه مندی‌ها
اشتراک‌گذاری

  فلوفنیکل®

  فلورفنیکل %۳۰

  Florfenicol30%

  Florfenicol©

  ۵۰ میلی لیتر محلول استریل تزریقی

  جهت تزریق داخل عضلانی یا زیر جلدی

  ترکیب:

  هر میلی لیتر حاوی: فلورفنیکل ۳۰۰ میلی گرم

  موارد مصرف:

  فلوفنیکل جهت درمان بیماری تنفســی گاو (BRD) ایجــاد شده توسط پاستـورلاهمولایتیـکا ، پاستـورلا مولتـی سیـدا، هموفیلـوس سومنـوس ، کراتوکونژکتیویت چشمـی ناشــی از موراکسـلابوویس، گندیدگـی سم ناشـی از فوزوباکتـریوم نکـروفوروم و باکتریوئیـدس ملانینوژنیکوس بکار می رود. در سگ و گربه در عفونت های سیستمیک حساس به فلورفنیکل ها از جمله مایکوپلاسما بکار میرود.

  مقدار و روش مصرف:

  گاو،گوسفند و بز: یک میلی لیتر به ازای هر ۱۵کیلوگرم وزن بدن به صورت تزریق عضلانی (ترجیحا در عضله گـردن ) ۲ تزریق به فاصله ۴۸ ساعت.

  سگ: ۲۵-۲۰ میلی گـرم به ازای هر کیلوگرم وزن بـدن به صورت داخل عضلانی یا زیرجلدی، هر ۸ ساعت ۱ تزریق به مدت ۵-۳ روز

  . گربه: ۲۵-۲۰ میلی گرم به ازای هـرکیلـوگرم وزن بدن به صـورت داخـل عضلانـی یا زیرجلـدی ، هـر ۱۲ ساعت یک تزریـق به مدت ۵-۳ روز.

  موارد منع مصرف:

  در گاوهایی شیرده که شیر آنها مصرف انسانـی دارد، منع مصرف دارد

  . احتیاط:

  تزریق داخل وریدی این دارو ممنوع است

  . پایداری حین مصرف: ۲۸ روز پس از اولین استفاده

  زمان پرهیز از مصرف:

  گوشت: ۲۸ روز پس از تزریــق عضلانــی و ۳۸ روز پس از تزریق زیرجلدی

  شرایط نگهداری:

  در دمای ۲۵-۱۵ دور از نور نگهداری و ازیخ زدگی محافظت شود.

  . دور از دسترس کودکان نگهداری شود.

  تحت نظارت سازمان دامپزشکی

  شرکت داروسازی زاگرس فارمد پارس (داملران رازک سابق )