دایورم Diverm 600

افزودن به لیست علاقه مندی‌ها
اشتراک‌گذاری

  بلیستر ۱۰ عددی ( ۵۰ بلوس)

  دایورم® ۶۰۰

  (آلبندازول)

  هر بلوس حاوی ۶۰۰ میلی گرم آلبندازول میباشد

  ضد انگل وسیع الطیف جهت کنترل و درمان نماتود های گوارشی و ریوی (دیکتیو کولوس فیلاریا)، سستودها، و فاسیولیازیس (مرحله بالغ) در گاو، گوسفند و بز بکار میرود.

  میزان و نحوه مصرف

  گاو: ۱۰ میلی گرم برای هر کیلوگرم وزن بدن از طریق خوراکی تجویز شود .(یک بلوس رای هر ۶۰ کیلوگرم وزن بدن)

  گوسفند و بز: ۷ میلی گرم برای هر کیلوگرم وزن بدن از خوراکی تجویز شود. (نصف بلوس برای هر ۳۰ کیلوگرم وزن بدن)

  احتیاط : از تجویز دارو در ۴۵ روز اول آبستنی خودداری گردد.

  زمان پرهیز از مصرف:

  گوشت گاو: ۱۴ روز گوشت گوسفند و بز ۸ روز

   شیر ۳ روز

   شرایط نگهداری :

  دور از نور رطوبت و در دمای ۱۵-۲۵ درجه سانتی گراد نگهداری شود.

   دور از دسترس کودکان نگهداری شود.