اریتروسین Erythrocin

افزودن به لیست علاقه مندی‌ها
اشتراک‌گذاری

  اریتروسین ® ۲۰ %

  (اریترومایسین ۲۰ %)

  ساشه محتوی ۶/۴۵۳ گرم (یک پاوند) 

  پودر محلول در آب

  ترکیب:

  هر گرم پودر حاوی ۲۰۰ میلی گرم اریترومایسین به صورت تیوسیانات می باشد .

  موارد مصرف :

  در درمان بیماری های اولیه و ثانویه باکتریایی از قبیل بیماری مزمن ریوی (CRD) ، التهاب مفاصل و سینوس ها در طیور بکار می رود.

  مقدار مصرف :

  ۱ گرم از پودر اریتروسین ® ۲۰ % در ۱ الی ۲ لیتر یا محتویات یک پاکت در ۴۵۴ الی ۹۰۸ لیتر آب آشامیدنی حل نموده و به مدت ۳ تا ۵ روز مورد مصرف قرار داده.

  در عفونت های شدید تر درمان را به مدت ۲ تا ۳ روز دیگر ادامه دهید .

  زمان پرهیز از مصرف :

  گوشت طیور تحت درمان نباید مورد استفاده انسانی قرار گیرد .

  گوشت طیور : ۳ روز

  تخم مرغ : ۶ روز

  شرایط نگهداری :

  دور از نور ، رطوبت و در دمای ۳۰-۱۵درجه سانتی گراد نگهداری شود .

  احتیاط :

  محلول تهیه شده حداکثر تا ۲۴ ساعت باید مصرف شود .

  نیاز به تجویزتوسط دامپزشک دارد .

  دور از دسترس کودکان نگهداری شود .

  تحت نظارت سازمان دامپزشکی

  شرکت داروسازی زاگرس فارمد پارس ( داملران رازک سابق )