تایلومد Tylomed

افزودن به لیست علاقه مندی‌ها
اشتراک‌گذاری

  تایلومد®

  تایلوزین ۲۰%

  ۵۰ میلی لیتر محلول استریل تزریقی جهت تزریق عضلانی

  ترکیب :هر میلی لیتر حاوی:

  تایلوزین base  ۲۰۰ میلی گرم

  موارد مصرف:

  تایلومــد® جهـت درمــان عفونت هــای ناشــی از باکتری های گــرم مثبت، برخــی اسپیروکت هــا، باکتــری هــای گــرم منفــی ( غیــر از خانــواده انتروباکتریاسه ) و برخــــی سویه هـــای خـــاص مایکوپلاسما تجویز می گردد.

   مقدار و روش مصرف:

  گاو: روزانه ۱۰ میلی گرم به ازای هر کیلوگـرم وزن بـدن ( معـادل ۱ سی سی به ازای هـر۲۰ کیلوگـرم وزن بدن) به مدت ۵ روز متوالی. سگ: ۱۰-۲ میلـی گـرم به ازای هر کیلوگـرم وزن بدن، روزانه به مدت ۵ روز متوالی.

  این محصول تا ۲۸ روز پس از ورود اولین سر سوزن قابل مصرف می باشد.

  زمان پرهیز از مصرف:

  گوشت: ۲۸ روز

  شیـر: ۵/۴ روز

  احتیاط : دور از دسترس کودکان نگهداری شود.

  شرایط نگهداری:

  دور از نور مستقیم، در دمای ۲۵-۱۵ درجه سانتی گراد نگهداری و از یخ زدگی محافظت گردد.

  تحت نظارت سازمان دامپزشکی

  شرکت داروسازی زاگرس فارمد پارس (داملران رازک سابق ) بروجرد ایران