هپاتک Hepatec 500

افزودن به لیست علاقه مندی‌ها
اشتراک‌گذاری

  (کلوزانتل‌ ۵۰۰ میلی‌گرمی‌)

  شکل دارویی: بلوس

  ترکیب:
  هر بلوس‌  هپاتک حاوی‌ ۵۰۰ میلی‌گرم‌ ملح سدیم کلوزانتل‌ می‌باشد.‌

  موارد مصرف:
  گوسفند ، بز و گاو: ترماتودها: فاسیولاهپاتیکا، فاسیولاژیگانتیکا، (کرم‌های‌ کبدی‌)
  نماتودها:  شابرتیااووینا، اوزوفاگوستومم‌ کلمبیانوم‌ و همونکوس (شامل‌ سویه‌های‌ مقاوم‌ به‌ بنزایمیدازول‌ها وآیورمکتین‌)
  بندپایان‌ و لاروها: استروس‌ اوویس‌، لوسیلیاکوپرینا، هیپودرما بوویس‌ و هیپودرمالینه‌ آتوم‌
  سگ: این‌ دارو را می‌توان‌ در سگ‌ علیه‌ شکل‌ بالغ‌آنکیلوستوما‌ کانینوم‌ به‌کار برد اما بر روی‌ لاروسوماتیک‌ این‌ نماتود مؤثر نیست‌.
  این‌ دارو در تک‌ دوزخوراکی‌ mg/kg15 بر روی‌ تمامی‌ مراحل‌ بالغ‌ فاسیولاهپاتیکا مؤثر است‌. همچنین‌بر‌ مراحل‌ نابالغ‌ این کرم‌ (از ۵ هفتگی‌ به‌ بعد) تا حدود ۹۰ درصد مؤثرمی باشد.

  ‌مقدار و روش‌ مصرف:‌
  دز mg/kg5 این‌ دارو (نصف‌ بلوس‌ به‌ ازای‌ هر ۵۰ کیلوگرم‌ وزن‌  زنده دام‌) بر روی‌ انگل‌های‌ زیر مؤثر است‌:
  گاو: فاسیولاهپاتیکا، فاسیولاژیگانتیکا، همونکوس‌پلاسئی‌، بونوستومم‌، فلوبوتومم‌، اوزوفاگوستومم ‌رادیاتوم‌.
  گوسفند و بز: همونکوس‌ کنتورتوس‌، ،اوزوفاگوستومم‌ استروس‌ اوویس‌ ‌.

  دز mg/kg10 این‌ دارو (یک‌ بلوس‌ به ازای‌ هر ۵۰ کیلوگرم‌ وزن‌ زنده دام‌) باعث‌ از بین‌رفتن‌ انگل‌های‌زیر می‌شود:
  گاو: هیپودرمابوویس‌، هیپودرما لینه‌ آتوم.‌
  گوسفند و بز: فاسیولاهپاتیکا، فاسیولاژیگانتیکا، گایجریاپاکیسلیس‌، شابرتیااووینا، اوزوفاگوستومم‌ کلمبیانوم.

  درموارد آلودگی‌ به‌ انگل‌های‌ زیر باید از دوز mg/kg 15 (5/1 بلوس‌ به ازای هر ۵۰ کیلوگرم‌ وزن‌ دام‌) استفاده گردد:
  گوسفند: فاسیولوئیدس‌ مگنا، لوسیلیاکوپرینا.

  نکات‌ قابل‌ توجه‌:
  پیشنهاد می‌شود در دام‌های‌شیروار مصرف‌ دارو در زمان‌ خشکی‌ انجام‌ شود.

  زمان‌ پرهیز از مصرف:
  گوشت : ۲۸ روز
  شیر: ۲۸ روز

  شرایط‌ نگهداری:‌
  دور از نور ، در دمای اتاق (کمتر از ۳۰ درجه)
  دور از دسترس اطفال

  بسته‌بندی‌:
  جعبه‌ ۵۰ عددی