پارانیل‌ Paranil

افزودن به لیست علاقه مندی‌ها
اشتراک‌گذاری

  (کلوزانتل‌ + مبندازول‌)

  شکل دارویی: سوسپانس خوراکی

  ترکیب‌ :
  هر میلی‌لیتر حاوی‌: ۷۵ میلی‌گرم‌ مبندازول‌ و ۳۷۵/۵۴ میلی‌گرم‌ کلوزانتل‌ سدیم‌ (معادل‌۵۰ میلی‌گرم‌ کلوزانتل‌)

  موارد مصرف :
  سوسپانسیون‌ پارانیل‌ می‌تواند جهت‌ پیشگیری‌ و درمان‌ بیماریهای‌ حاصل‌ از موارد ذیل‌ بکار رود:
  نماتودها و سستودهای لوله گوارش و فاسیولیازیس ناشی از  فاسیولا هپاتیکا و فاسیولا ژیگاننیا

  موارد منع‌ مصرف :
  جهت‌ جلوگیری‌ از ایجادواکنش‌های‌ سمی‌، با ترکیبات‌ حاوی‌ کلراین‌ (مثل‌حشره‌کش‌ها) نباید به‌ طور همزمان‌ مصرف‌ گردد.

  مقدار و روش‌ مصرف:
  پس‌ از تکان‌دادن‌ کامل‌بطری‌، سوسپانسیون‌ پارانیل‌ را با دستگاه‌ شربت‌خوران‌ به‌گوسفند و بره‌ بخورانید.
  ۱۵ میلی‌گرم‌ مبندازول‌ و ۱۰ میلی‌گرم‌ کلوزانتل‌ به‌ ازاء هرکیلوگرم‌ وزن‌ بدن‌ گوسفند و بره‌ توصیه‌ می‌شود یا به‌عبارت‌ دیگر ۱ میلی‌لیتر سوسپانسیون‌ پارانیل‌ به‌ ازاء هر ۵کیلوگرم‌ وزن‌ بدن‌.

  نکات‌ قابل‌ توجه:
  قبل‌ از مصرف‌ بطری‌ را به‌ خوبی‌تکان‌ دهید.
  دارو براساس‌ وزن‌ دقیق‌ دام‌ و مطابق‌  با دوز توصیه‌ شده‌مصرف‌ گردد.
  دارو باید زیر نظر دکتر دامپزشک‌ مصرف‌ گردد.
  در صورت‌ آلوده‌ شدن‌ پوست‌ و چشم‌ به‌ دارو می‌بایست‌موضع‌ سریعاً با آب‌ شستشو شود.
  در دوزهای‌ درمانی‌ سوسپانسیون‌ پارانیل‌ سمی‌ نبوده‌ وهیچگونه‌ اثرات‌ جانبی‌ را ایجاد نمی‌نماید.
  دارو می‌تواند برای‌ حیوانات‌ آبستن‌ و حتی‌ در طول‌ دوره‌جفتگیری‌ مصرف‌ گردد.

  زمان‌ پرهیز از مصرف:
  گوشت:  ۲۸ روز از آخرین‌ نوبت‌تجویز دارو

  شرایط‌ نگهداری:‌
  دور از نور ، در دمای اتاق( کمتر از ۳۰ درجه)
  دور از دسترس اطفال

  بسته‌بندی:
  بطری‌ های ۱ لیتری‌